Do góry
Przewiń

Budowa ujęć wód podziemnych


Przygotowanie procesu inwestycyjnego.

  1. Analiza materiałów archiwalnych w celu określenia warunków hydrogeologicznych charakterystycznych dla rejonu planowanego ujęcia.
  2. Rozpoznanie terenowe wierceniem małośrednicowym pozwalające określić budowę geologiczną oraz warunki hydrogeologiczne w obrębie planowanej inwestycji.
  3. Analiza otrzymanych danych. Po wykonanych wierceniach oraz na podstawie materiałów archiwalnych wykonujemy analizę danych w celu określenia możliwości wykorzystania badanego terenu do zakładanych przez Inwestora celów.
  4. Na podstawie wykonanej analizy przedstawiamy Inwestorowi propozycję odpowiednich rozwiązań technicznych, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów.
  5. Projekt robót geologicznych uwzględniający wymogi formalne, potrzeby techniczne, oczekiwane rozwiązania oraz możliwości finansowe Inwestora.

Wykonawstwo

 

Wiercenia
otworów
studziennych

Wiercenie obrotowe na prawy obieg płuczki.
Dysponujemy sprzętem umożliwiającym wykonywanie wierceń otworów z wykorzystaniem technologii płuczkowej.

Wiercenie udarowo-obrotowe, w osłonie rur stalowych.
Naszymi partnerami są wykonawcy o długoletniej praktyce, dysponujący jeszcze sprzętem umożliwiającym wykonywanie wierceń w osłonie rur stalowych.
   

Zabudowa
odwiertów

Wykonanie obudów podziemnych z kręgów żelbetowych, wraz z montażem armatury.
Dostarczamy na teren budowy kręgi żelbetowe oraz kompletną armaturę do zabudowy, niezbędną do eksploatacji studni głębinowej.

Montaż kompletnych obudów naziemnych z pokrywą termoizolacyjną, typu Lange.
Polecamy termoizolacyjne obudowy naziemne typu Lange. Zapewniają one komfort podczas eksploatacji ujęcia, jak i stwarzają odpowiednie warunki do zachowania czystości w obudowie. Obudowy takie szczególnie zaleca się montować na ujęciach będących pod nadzorem Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
Montaż tych obudów wskazany jest również na terenach, na których występują wysokie stany wód gruntowych.