Do góry
Przewiń

Klienci


Rolnictwo - uprawa

Nawadnianie upraw rolnych, zaopatrzenie w wodę budynków inwentarskich.


Hodowle zwierzęce

Budowa ujęć wód podziemnych w celu zaopatrzenia ferm w wodę technologiczną oraz do pojenia zwierząt.


Przemysł przetwórczy i spożywczy

wykonywanie oraz nadzór nad eksploatacją ujęć służących zaopatrzeniu w wodę zakładów przemysłu przetwórczego i spożywczego.


Zakłady komunalne

Nadzór na eksploatację ujęć komunalnych, dostawa i montaż pomp, rur wznośnych oraz obudów studziennych.