Do góry
Przewiń

Likwidacja nieczynnych urządzeń wodnych

Wykonujemy roboty prowadzące do likwidacji nieczynnych otworów studziennych, dostosowując sposób likwidacji do odpowiedniego zabezpieczenia jakości wód w ujmowanej warstwie wodonośnej.