Do góry
Przewiń

Wiercenie – ciepło ziemi

Odwierty pionowe: Pompy ciepła to tania energia cieplna dla Twojego domu, biura lub firmy. Pompy ciepła to obecnie jedna z najbardziej ekologicznych metod zapewnienia energii cieplnej dla celów grzewczych.

Wykonujemy wiercenia geologiczne w celu pozyskania ciepła Ziemi za pomocą wykorzystania sond U-kształtnych zapuszczanych w wywiercone otwory. Zapewniamy obsługę formalność prawną przedsięwzięcia wraz z wykonaniem projektu i dokumentacji. Współpracujemy z przedsiębiorstwami specjalizującymi się w wykonawstwie instalacji wewnętrznych.

Badania jakości środowiska gruntowowodnego (piezometry)

Dysponujemy sprzętem, który umożliwia nam prowadzenie terenowych robót wiertniczych, pobór prób wody i gruntu oraz wykonywanie pomiarów geodezyjnych. Instalujemy otwory obserwacyjne (piezometry) i projektujemy zakres oraz harmonogram niezbędnych badań monitoringowych.